Fiodor Dostojewski

foto: http://www.google.pl/search?q=fiodor+dostojewski&

Zapraszamy na kolejny wykład z p. profesor Alicja Wołodźko- Butkiewicz o największym pisarzu czasów nowożytnych, który wywarł duży wpływ na literaturę światową.
Jego najważniejsze dzieła to :
Białe noce (1848, wyd. polskie 1902),
Wspomnienia z domu umarłych (1860-1862, wyd. polskie 1897),
Notatki z podziemia (1864, wyd. polskie 1929),
Zbrodnia i kara (1866, wyd. polskie 1887-1888),
Idiota (1868, wyd. polskie 1909),
Biesy (1872, wyd. polskie 1908),
Dziennik pisarza (1876-1877 i 1880-1881),
Łagodna,
Bracia Karamazow (1879-1880, wyd. polskie 1913).