Wyjście UTW: Golden Age

Bożena Kolczyńska

21 - 22 maja 2011

GOLDEN AGE to dwudniowy blok wydarzeń: warsztatów, pokazów, występów a także targi adresowane do osób dojrzałych i aktywnych, które chcą bez przeszkód realizować swoje pasje, plany i zamierzenia.
Części targowej towarzyszyć będzie wiele wydarzeń o charakterze poznawczym i rozrywkowym z takich dziedzin jak: podróże, nowe technologie, moda czy zdrowy styl życia i uroda. Odbywać się też będą animacje sportowe – Tai Chi, joga, nordic walking, animacje taneczne – salsa, tango oraz pokazy artystyczne członków Uniwersytetów III Wieku. Patrz: http://www.muratorexpo.pl