Język polski dla UA / Польська для UA

Język polski dla UA /  Польська для UA

soboty, godz. 10-13

Dom Kultury Zacisze wraz z OUR VOICE 7 kwietnia 2022 uruchomił bezpłatne lekcje języka polskiego od podstaw (A1) dla osób z Ukrainy. Nauka języka polskiego ma pomóc zaaklimatyzować się w nowym miejscu i w integracji z mieszkańcami Warszawy. 

Lektorka: Alicja Kossowska.

OUR VOICE to inicjatywa społeczna, która powstała w odpowiedzi na aktualną sytuację na świecie. Zaczęło się od lektorów szkoły językowej FLUENT Languages&Mind. Na co dzień lektorzy uczą języka angielskiego i tureckiego. Aktualnie po godzinach prowadzą również zajęcia z języka polskiego dla osób z Ukrainy. Zajęcia charytatywnie prowadzi ponad 30 osób, a liczba uczniów przekroczyła 600 osób. Prowadzą zajęcia online, dzięki czemu docierają do osób w całej Polsce, a także poza jej granicami. Przygodę z nauczaniem polskiego dokumentują codziennie w swoich social mediach. Już niedługo staną się Fundacją, a to pozwoli im jeszcze bardziej skupić się na pomaganiu!
 
Wiecej o OUR VOICE:
www.ourvoice.pl | Instagram & Facebook: @ourvoice | @jezykizfluent
 
Podziękowania dla Alicji Kossakowskiej oraz Darii Kawczyńskiej z OUR VOICE za pomoc w organizacji zajęć!
 
***

Субота, з 10 до 13 години

Будинок культури Zacisze спільно з НАШИМ ГОЛОСОМ 7 квітня 2022 року запустили безкоштовні уроки польської мови з нуля (А1) для українців. Вивчення польської мови допоможе вам акліматизуватися в новому місці та інтегруватися з жителями Варшави.

Викладач: Аліція Коссаковська.

НАШ ГОЛОС – це соціальна ініціатива, яка була створена у відповідь на поточну ситуацію у світі. Почалося з викладачів мовної школи FLUENT Languages ​​& Mind. Викладачі щодня викладають англійську та турецьку мови. Наразі в позаурочний час проводять також уроки польської мови для вихідців з України. Благодійні заняття проводять понад 30 осіб, а кількість студентів перевищила 600. Вони проводять онлайн-заняття, завдяки чому досягають людей по всій Польщі та за кордоном. Вони документують свою пригоду з навчанням польської мови щодня у своїх соціальних мережах. Незабаром вони стануть Фондом, що дозволить їм ще більше зосередитися на допомозі!

Детальніше про НАШ ГОЛОС:

www.ourvoice.pl | Instagram та Facebook: @ourvoice | @jezykizfluent

Велика подяка Аліції Коссаковській та Дарії Кавчинській з НАШОГО ГОЛОСУ за допомогу в організації занять!