Przyjdź do nas! Приходьте до нас!

Grafika z mamą i dzieckiem z rączkami pomalowanymi na kolorowo

Spotkania dla osób z Ukrainy

poniedziałki, wtorki godz. 11.00-13.00

Wstęp wolny / Вхід вільний

Miejsce spotkań adresowane jest dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy z powodu wojny. 

Skorzystajcie z naszej przestrzeni. Wyjdźcie z domu, zmieńcie otoczenie, porozmawiajcie, napijcie się herbaty bądź kawy. Przyjdźcie z dzieckiem, a my postaramy się, żeby się nie nudziło. Przygotowaliśmy kącik kreatywny, gry i zabawy, teatrzyk z pacynkami.

Spotkaniom towarzyszą wolontariusze ze znajomością języka polskiego i ukraińskiego.

Miejsce spotkań uruchomiliśmy 14 marca 2022.

Zapraszamy na Zacisze!

Warsztaty taneczne

czwartki, godz. 10.00-10.45

Wstęp wolny / Вхід вільний

Miejsce Aktywności Lokalnej Szklana Góra w DK Zacisze zaprasza mamy z Polski i Ukrainy razem z dziećmi 5+ na zajęcia taneczne. Uczymy się cha-chy i walca. Zajęcia prowadzi Natalia Trofimenko, nauczycielka tańca z Ukrainy.

Podczas zajęć komunikujemy się w języku ukraińskim, ale wierzymy, że język tańca jest uniwersalny i zrozumiały dla wszystkich.

Prosimy o zabranie ze sobą dobrego humoru i wygodnych ubrań.

Język polski dla UA

czwartki, godz. 11.00-12.30

UWAGA! Brak wolnych miejsc.

Dom Kultury Zacisze wraz z OUR VOICE 7 kwietnia 2022 uruchomił bezpłatne lekcje języka polskiego od podstaw (A1) dla osób z Ukrainy. Nauka języka polskiego ma pomóc zaaklimatyzować się w nowym miejscu i zintegrować się z mieszkańcami Warszawy. 

Lektorka: Alicja Kossakowska.

OUR VOICE to inicjatywa społeczna, która powstała w odpowiedzi na aktualną sytuację na świecie. Zaczęło się od lektorów szkoły językowej FLUENT Languages&Mind. Na co dzień lektorzy uczą języka angielskiego i tureckiego. Aktualnie po godzinach prowadzą również zajęcia z języka polskiego dla osób z Ukrainy. Zajęcia charytatywnie prowadzi ponad 30 osób, a liczba uczniów przekroczyła 600 osób. Prowadzą zajęcia online, dzięki czemu docierają do osób w całej Polsce, a także poza jej granicami. Przygodę z nauczaniem polskiego dokumentują codziennie w swoich social mediach. Już niedługo staną się Fundacją, a to pozwoli im jeszcze bardziej skupić się na pomaganiu!

Więcej o OUR VOICE:

www.ourvoice.pl | Instagram & Facebook: @ourvoice | @jezykizfluent

Podziękowania dla Alicji Kossakowskiej oraz Darii Kawczyńskiej z OUR VOICE za pomoc w organizacji zajęć!

***

Зустрічі людей з України

понеділок, вівторок 11.00-13.00

Вхід вільний / Вхід вільний

Місце зустрічі призначене для людей, які були змушені покинути Україну через війну.

Скористайтеся нашим простором. Вийдіть з дому, змініть обстановку, поговоріть, випийте чашку чаю чи кави. Приходьте з дитиною, і ми подбаємо, щоб він не занудьгував. Ми підготували творчий куточок, ігри та заходи, ляльковий театр.

Зустрічі супроводжують волонтери, які володіють польською та українською мовами.

Місце зустрічі було відкрито 14 березня 2022 року.

Запрошуємо в Заціше!

Танцювальна майстерня

четверга, 10.00-10.45

Вхід вільний / Вхід вільний

Місцеве заняття Шклана Гура в DK Zacisze запрошує мам з Польщі та України з дітьми 5+ на заняття танцями. Вчимо ча-ча і вальс. Заняття проводить Наталія Трофименко, викладач танців з України.

Під час занять ми спілкуємося українською, але вважаємо, що танцювальна мова є універсальною та зрозумілою кожному.

Будь ласка, візьміть із собою гарний настрій та зручний одяг.

Польська для UA

четверга, 11.00-12.30

УВАГА! Немає вільних місць

Будинок культури Zacisze спільно з НАШИМ ГОЛОСОМ 7 квітня 2022 року запустили безкоштовні уроки польської мови з нуля (А1) для українців. Вивчення польської мови допоможе вам акліматизуватися в новому місці та інтегруватися з жителями Варшави.

Викладач: Аліція Коссаковська.

НАШ ГОЛОС – це соціальна ініціатива, яка була створена у відповідь на поточну ситуацію у світі. Почалося з викладачів мовної школи FLUENT Languages ​​& Mind. Викладачі щодня викладають англійську та турецьку мови. Наразі в позаурочний час проводять також уроки польської мови для вихідців з України. Благодійні заняття проводять понад 30 осіб, а кількість студентів перевищила 600. Вони проводять онлайн-заняття, завдяки чому досягають людей по всій Польщі та за кордоном. Вони документують свою пригоду з навчанням польської мови щодня у своїх соціальних мережах. Незабаром вони стануть Фондом, що дозволить їм ще більше зосередитися на допомозі!

Детальніше про НАШ ГОЛОС:

www.ourvoice.pl | Instagram та Facebook: @ourvoice | @jezykizfluent

Велика подяка Аліції Коссаковській та Дарії Кавчинській з НАШОГО ГОЛОСУ за допомогу в організації занять!