Warsztaty taneczne / Танцювальна майстерня

Grafika z tańczącą mamą i dziewczynką

Miejsce Aktywności Lokalnej Szklana Góra w DK Zacisze zaprosiło mamy z Polski i Ukrainy razem z dziećmi 5+ na zajęcia taneczne. Uczyliśmy się cha-chy i walca. Zajęcia prowadziła Natalia Trofimenko, nauczycielka tańca z Ukrainy.

Podczas zajęć komunikowaliśmy się w języku ukraińskim, ale wierzyliśmy, że język tańca jest uniwersalny i zrozumiały dla wszystkich.

Місцеве заняття Шклана Гура в DK Zacisze запрошує мам із Польщі та України з дітьми 5+ на заняття танцями. Будемо вчити ча-ча та вальсу. Заняття проводитиме вчителька танців з України Наталія Трофименко.

Під час занять ми будемо спілкуватися українською, але ми вважаємо, що мова танцю універсальна і зрозуміла кожному.