Mali Einsteini: Doświadczenia w mikroświecie

28 października 2023, sobota,
I grupa godz. 11.00 (dzieci 4-6 lat),
II grupa godz. 12.00 (mieszana)

Opłata: karnet 140 zł, pojedyncze zajęcia 40 zł. Zapisy od 25.09.2023 godz. 10.00

Czy w kropli wody jest życie? W trakcie warsztatów będziecie mieli okazję osobiście to sprawdzić. Waszym oczom ukażą się dziwne stworzonka, m.in. rozwielitki, ochotki oraz ekstremofile niesporaczki! Będziecie je samodzielnie badać i obserwować.

Mali Einsteini czyli doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-11 lat.

Pytanie. Działanie. Odpowiedź.

ZAPRASZAMY