Mali Einsteini: Tłoki i mechanizmy tłoczące

5 marca 2022, sobota

I grupa - godz. 10.00 (dzieci 7-10 lat), II grupa - godz. 11.00 (dzieci 4-6 lat), III grupa – godz. 12.00 (mieszana)

 Karnet (4 zajęcia) 110 zł, pojedyncze zajęcia 30 zł. Zapisy online od 25.02.2022 godz. 13.00

Podczas spotkania dowiecie się co to są tłoki, jak działają i gdzie się je wykorzystuje. Będzie mechanicznie.

Mali Einsteini czyli doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-10 lat. Pytanie. Działanie. Odpowiedź.

ZAPRASZAMY!