Główka Pracuje

Główka Pracuje

16 paźdzernika - 20 listopada 2017 

Bożenna Cendrowska studentka UTW z dziesięcioletnim stażem z własnej inicjatywy przystąpiła do konkursu w projekcie "Akademia Liderów 60+", organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Po spełnieniu wymaganych kryteriów wzięła udział w dwutygodniowych warsztatach. Pod opieką doświadczonych trenerów przygotowała własny projekt "Główka pracuje." Jest w nim zawarty problem starzenia się i jak sobie radzić z utrzymywaniem w dobrej kondycji sprawności umysłu. Jedną z proponowanych przez B.Cendrowską form ujętych w zajęciach było aktywizowanie seniorów poprzez zabawy intelektualne. W tym celu samodzielnie przygotowywała scenariusze programu i jako wolontariuszka prowadziła warsztaty w których regularnie brało udział  kilkanaście osób.

Po zakończeniu projektu ,,Główka pracuje" zajęcia są kontynuowane.

Artykuł o projekcie w Warszawskim Głosie Seniora (str.16)

Projekt "Główka pracuje" został nagrodzony i otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wykorzystanie zakupionych gier i tablicy magnetycznej było doskonałym uzupełnieniem zajęć, dostarczającym wielu pozytywnych emocji w miłej i przyjaznej atmosferze.

Ze środków Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych została zakupiona książka "Piękny umysł nie ma wieku", tablica magnetyczna oraz następujące gry:

 • Tik-Tak Bum           
 • Boost
 • Pytaki
 • Kalambury De Luxe   
 • Jenga numeryczna
 • Dixit Odyssey           
 • Dixit 4 (początki)     
 • Scrabble Original
 • 100 Gier Piatnik
 • Jungle Speed             
 • Gra na emocjach        
 • Activity Oryginal     
 • The Game   
 • Wymyśl to

Organizatorami Akademii jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu miasta st. Warszawy. 

W dniu 21 listopada, w Urzędzie Miasta przy Niecałej 2, odbyło się Posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego do spraw osób starszych i Kombatantów przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych. Zaproszona tam Bożenna Cendrowska zrelacjonowała przebieg swojego projektu i podzieliła się informacjami o jego sukcesach.

DOFINANSOWANIE:

      

PARTNERZY: