Słoneczniki 2018: Zgłoś nasze inicjatywy!

Słoneczniki 2018: Zgłoś nasze inicjatywy!

Zgłoszenia: 11 czerwca-31 lipca 2018

Formularz: www.sloneczniki.czasdzieci.pl

Drodzy Rodzice, rusza kolejna edycja konkursu na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat Słoneczniki 2018!

Po raz kolejny zachęcamy do zgłaszania naszych sekcji, warsztatów, projektów, które Waszym zdaniem były najciekawsze na przełomie lat 2017/2018 (1 lipca 2017 - 30 czerwca 2018).

Czasdzieci.pl określił następujące kategorie:

  • Kategoria JĘZYK – odpowiada rozwijaniu u dziecka inteligencji językowej,
  • Kategoria LOGIKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji logicznej/matematycznej,
  • Kategoria SZTUKI WIZUALNE – odpowiada rozwijaniu inteligencji wizualno-przestrzennej,
  • Kategoria MUZYKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji muzycznej,
  • Kategoria RUCH – odpowiada rozwijaniu inteligencji ruchowej,
  • Kategoria PRZYRODA – odpowiada rozwijaniu inteligencji przyrodniczej.

Oddajemy głos Wam, Rodzicom, jako najlepszym ekspertom oceniającym nasze działania i pracę naszych wspaniałych instruktorów!

SŁONECZNIKI to akcja mająca na celu wyłonienie i nagrodzenie organizatorów najbardziej wartościowych i atrakcyjnych dla dzieci inicjatyw (warsztatów, spektakli, konkursów bądź innych wydarzeń). Przyznając tę nagrodę, dziękujemy za ich wkład w rozwój najmłodszych.

Słoneczniki 2018… to nagrody dla organizatorów, ale właściwymi wygranymi w tym konkursie są dzieci. Słonecznikami dziękujemy za wkład w ich rozwój.

Co roku organizaotor konkursu - portal Czasdzieci.pl nagradza wielu Rodziców za pomoc, za opisy oraz wyjątkowo rzetelne uzasadnienia wyboru najbardziej rozwojowej inicjatywy!