Zespół ABRA na Pikniku wojskowym z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa

Zespół ABRA na Pikniku wojskowym z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa

Termin: 12 maja 2019

Miejsce: Dom Kultury Świt, Wysockiego 11

 Zespół wokalny ABRA zaśpiewał dla majora Mariana Słowińskiego, żołnierza I Dywizji Pancernej gen. Maczka z okazji jego 100. urodzin. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury Świt 12.05.2019. Pan Marian Słowiński był wraz z małżonką.

Byli znamienici goście ambasador Holandii pan Ronald Marie van Dartel, marszałek Marek Borowski, gospodarze Dzielnicy: radni oraz burmistrzowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Dywizji im. Generała Maczka, weterani z Targówka reprezentowani przez pułkownika Czesława Lewandowskiego, delegacja Warszawskiej Brygady Pancernej, delegacja 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, Strzelcy im. Józefa Piłsudskiego, grupa rekonstrukcyjno-historyczna im. gen. Maczka, Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju imienia Małoletnich Oficerów Piechoty w Koninie, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, mieszkańcy Targówka i Warszawy.

W programie:

  • Pokaz ewakuacji rannego z pola walki
  • Występ zespołu wokalnego Abra z Dom Kultury Zacisze
  • Marsz Pierwszej Dywizji Gen. Maczka dla mjr Mariana Słowińskiego kończącego 100 lat
  • Występ Orkiestry Wojskowej Garnizonu Warszawskiego

Atrakcje:

  • rodzinny poligon ćwiczebny
  • pokaz czołgu Leopard z I Brygady Pancernej
  • stanowisko strzeleckie i saperskie
  • pokazy militarne
  • smaczna grochówka
  • diorama i pojazdy militarne z GRH im. gen. Maczka z Mielca


Mjr Marian Słowiński, weteran walk 1939 roku, w 1940 stawał przeciwko Niemcom w szeregach armii Francuskiej. Jako żołnierz Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka przeszedł cały szlak bojowy jako strzelec czołgu dowódcy pułku.

Jeden z trzech Polaków odznaczonych orderem Kawalera Francuskiej Legii Honorowej, uhonorowany medalem zasłużony na polu chwały, odznaczony za udział w wyzwalaniu Belgii, Holandii, za walki w Niemczech, największą bitwę polskich pancerniaków na zachodzie - na wzgórzu Mont Ormel w kotle pod Falaise.

Organizator: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy