Decydujący krok w stronę rozbudowy DK Zacisze

Wizualizacja projektu rozbudowanego DK Zacisze

Marzenie Zaciszan powoli się ziszcza. Dziś decyzją Rady m.st. Warszawy Dom Kultury Zacisze zyskał na rozbudowę dodatkowe 5 000 000 zł. Planowane rozpoczęcie prac w 2022 roku.

Rozbudowa Domu Kultury Zacisze to istotna inwestycja dla Zacisza. Wyczekiwana i uzasadniona potrzebami kulturalnymi mieszkańców Zacisza.

Do tej pory udało się wyłonić zwycięski projekt opracowany przez architektów z firmy LWS Architekci SP. z o.o. i wykonać dokumentację projektową. Kolejny etap to przetarg na wykonanie rozbudowy obiektu.

Dziękujemy za wsparcie Prezydentowi m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, który złożył wniosek w sprawie przyznania dodatkowych 20 000 000zł na inwestycje dla Targówka.

Dziękujemy Radnym m.st. Warszawy: Maria Łukaszewicz, Beata Michalec, Iwona Wujastyk - Radna m. st. Warszawy, Agnieszka Jaczewska-Golińska Radna m. st. Warszawy, Joanna Dymowska, Jarosław Szostakowski

Dziękujemy Radnym Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: Michał Jamiński Joanna Mroczek Katarzyna Górska-Manczenko Witold Harasim Aneta Wyczółkowska Radna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Jolanta Miśkiewicz - Radna Dzielnicy Targówek Justyna Rucyk - Radna Dzielnicy Targówek Hanna Sobótka Joanna Kiljańczyk Radna Dzielnicy Targówek Jadwiga Ciastek Katarzyna Kalinowska Jerzy Żarnecki Kamil Maciejczuk Małgorzata Pietruszka Bożena Winter oraz Wiola Paprocka z Gabinetu Prezydenta za nieocenione wsparcie.

Dziękujemy Zarządowi Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: Małgorzata Kwiatkowska Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz zastępcom: Krzysztof Miszewski Dorota Kozielska - z-ca Burmistrza Dzielnicy Targówek, Jędrzej Kunowski - Wiceburmistrz Dzielnicy Targówek, Jacek Duczman.

Dobra wiadomość na zakończenie roku!

Bądźcie z nami!