Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych 2020

Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych 2020

17 października 2020, sobota

Zapraszamy do śledzenia na żywo w internecie relacji z ekscytującej gonitwy o puchar UTW.

Gonitwa pod patronatem warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

http://torsluzewiec.pl/galeria/-video-z-gonitw/

Zobaczymy dekorację zwycięscy. Panie i panów zapraszamy do udziału on-line w Konkursie Kapeluszy 2020.

Szanowni Państwo,                                                     

będąc wyrazicielką setek zapytań i postulatów zacznę od tezy, iż XI edycja Dnia Uniwersytetów Trzeciego Wieku  na Torze Wyścigów Konnych 2020 odbyć się musi!

Wyrazem uznania dla 10-letniej warszawskiej i uniwersyteckiej  tradycji, wartości i rangi tej unikalnej w świecie imprezy jest Patronat Honorowy Prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Nie możemy też zawieźć oczekiwań i zniweczyć wielomiesięcznych przygotowań seniorów.

To także sprawa kultywowania wieloletnich  warszawskich tradycji, zachowania unikalnego charakteru i klimatu  tej imprezy, prestiżu naszej organizacji  oraz  dbałości  o wysoką markę UTW, której wizytówką jest to wydarzenie.

Oczywiście  mamy świadomość i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo seniorów, uczestników i  organizatorów, toteż program tegorocznego wydarzenia dostosowany będzie do sytuacji pandemicznej i możliwości organizacyjnych oraz bardzo skromnego, niestety,  budżetu.

Zadbamy  o maksymalną  ochronę zdrowia osób bezpośrednio  kontaktujących się w czasie imprezy, poprzez mobilną ekipę medyczną z pomiarem temperatury, zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, zachowanie odstępów itp. środki zabezpieczeń.

Główne punkty programu zrealizowane odbędą  w następujący sposób:

1. Gonitwa koni o Puchar UTW odbędzie się  w naturalnych warunkach na Torze Wyścigów Konnych. Będzie dostępna on line w internecie oraz zostanie też nagrana na DVD.

2. Koncert gwiazdy estrady, a będzie to zapewne bardzo oczekiwana Alicja Majewska, odbędzie się poprzez nagranie specjalnego koncertu  dla UTW i  wydanie go przez Fundację OP UTW   na płycie DVD, którą jako upominek wydamy  wszystkim  zainteresowanym oraz udostępnimy w internecie.  

3. Konkurs Kapelusz przeprowadzimy zdalnie, poprzez nadsyłanie zdjęć i wybór najlepszych stylizacji i wybór najpiękniejszych kapeluszy przez powołane Jury. Regulamin Konkursu w załączeniu.

Zapraszamy wszystkie mazowieckie UTW do udziału.

Oprócz DVD, na której znajdzie się nagranie gonitwy, koncertu, zdjęć laureatek konkursu kapeluszy, wydarzenie będzie miało jeszcze wystawę fotografii pod roboczym tytułem Rola koni w życiu ludzi, a także reportaże w prasie, wywiady, serwis fotograficzny i filmowy  oraz wydawnictwa drukowane.

Uroczysty finał wydarzenia wraz z dekoracją i nagrodzeniem 10 laureatek konkursu, wyłonionych przez Jury, zorganizujemy na terenie SGH  lub  innym odpowiednim miejscu, o ile tylko władze nie zaostrzą restrykcji sanitarnych i organizacji zgromadzeń.

Wstępny sondaż wśród zainteresowanych  wykazał pełną akceptację dla takiego rozwiązania. 

Tym sposobem uratujemy  główne atrakcje tej imprezy oraz zachowamy ciągłość współpracy z Dyrekcją Toru Wyścigów Konnych,  co dla realizacji imprezy w przyszłości  jest niezwykle ważne.

Mamy nadzieję, że przynajmniej częściowo podtrzymamy tradycje i walory tej imprezy oraz ciągłość   relacji z Torem Wyścigów Konnych.

Służę dodatkowymi informacjami pod adresem Klewkowicz@interia.eu

Z pozdrowieniami

Krystyna Lewkowicz

Prezes Fundacji OP UTW

REGULAMIN KONKURSU KAPELUSZY 2020 

Niniejszy Regulamin  określa  zasady   Konkursu Kapeluszy 2020 w ramach Dnia Uniwersytetów  Trzeciego  Wieku  na  Torze  Wyścigów  Konnych  Służewiec pozwalające  na  przeprowadzenie go w bezpieczny dla uczestników  sposób.
 

1.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

2.Uczestnicy Konkursu Kapeluszy, którzy zechcą zaprezentować swoje kreacje, proszeni są o nadesłanie 2 zdjęć  jpg w formie elektronicznej na adres konkurs.kapeluszyTWK@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października  2020 r.
 

3.Wytyczne do wykonania zdjęć:

Zdjęcie 1 – cała sylwetka prezentująca pełną stylizację,

Zdjęcie 2 – sylwetka do pasa, prezentująca przede wszystkim kapelusz.
 

4.Zdjęcia powinny być podpisane  co najmniej imieniem,  siedzibą UTW  oraz adresem mai-lowym lub nr telefonu,  wykorzystanym przez organizatorów wyłącznie do powiadomień. Przykład: Anna 1, Anna  2, UTW Kobyłka, e-mail:anitka@gmail.com lub tel.48 123 456 789
 

5.Do  zdjęć  powinno  być  dołączone  oświadczenie  RODO  – według  załączonego  formularza,  który  stanowi  nieodłączną część niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie  www.fundacjaoputw.pl Uczestnicy, którzy nie nadeślą wraz ze zdjęciami  oświadczenia RODO nie będą  brani pod uwagę w Konkursie  Kapeluszy 2020.
 

6.Konkurs rozstrzygnie  Jury,  powołane  przez  Prezes  Krystynę  Lewkowicz.  Decyzja  jury  jest  ostateczna i nie podlega  odwołaniu.  Jury  uwzględniać  będzie  w  swojej  ocenie  pomysłowość,  elegancję,  oryginalność,  wyjątkowość, styl i szyk oraz  własny nakład pracy w przygotowanie  stylizacji.

7.Spośród nadesłanych zdjęć jury konkursowe wybierze:

a. w pierwszym etapie  30 półfinałowych stylizacji, 

b. w drugim etapie 10 finałowych stylizacji.

8.Autorzy stylizacji finałowych i półfinałowych zostaną zaproszeni na uroczyste spotkanie, które odbędzie się  w  grudniu  2020.  O terminie i miejscu spotkania laureaci Konkursu Kapeluszy – finaliści i półfinaliści, zostaną  poinformowani do dnia 30 października 2020 r.

9.Autorzy  stylizacji  finałowych podczas  uroczystego  spotkania  finałowego otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, partnerów i sponsorów Konkursu Kapeluszy.

10.Zdjęcia stylizacji półfinałowych i finałowych zostaną zaprezentowane publicznie za pośrednictwem mediów  społecznościowych, w Internecie, w prasie senioralnej oraz w prezentacji przedstawiającej całe wydarzenie na płycie DVD rozsyłanej do Uczestników wydarzenia.

11.Uczestnicy  biorący  udział  w Konkursie  Kapeluszy  wyrażają    zgodę  na  publikację i utrwalanie  swojego wizerunku na DVD, w wydawnictwach senioralnych i mediach społecznościowych.