Dyżur telefoniczny ZUS

Dyżur  telefoniczny ZUS

29 listopada 2022, wtorek, godz. 8.00-10.00

TELEFON 22 714 20 58

Kiedy można przeliczyć już przyznaną i pobieraną emeryturę/rentę? dowiesz się, dzwoniąc do ZUS, podczas specjalnego dyżuru telefonicznego.

Ekspert ZUS  odpowie również na pytania dotyczących dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych.

  • komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny
  • dodatek za tajne nauczanie
  • dodatek weterana poszkodowanego
  • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
  • świadczenie pieniężne dla osób deportowanych
  • świadczenie pieniężne dla osób będących cywilami niewidomymi ofiarami działań wojennych
  • ryczałt energetyczny
  • ekwiwalent pieniężny z tytułu praw do bezpłatnego węgla
  • ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych