eSkarbonka dla WOŚP

Jeśli chcecie wesprzeć WOŚP zróbcie to ze eskarbonką utworzoną przez DK Zacisze.
Każdy może pomóc. Żadna kwota nie jest za mała.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 31 pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!
Dlaczego walka z sepsą?
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.
W ramach 31. Finału WOŚP zaplanowano zakup:
  • urządzeń do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatorów do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatorów do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowanych systemów posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemów do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komór laminarnych do laboratoriów mikrobiologicznych.
Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia 2023. Organizatorem jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.