Gimnastyka

Gimnastyka

Zajęcia we wtorek w godz. 11.00 -11.45, w piątek, godz. 13.15 -14.00.

Grupa min. 15 osób.

Instruktor: Ewa Liniewicz.

Opłata ryczałtowa dla Studentów: 48 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 16 zł.

Opłata ryczałtowa dla pozostałych: 58 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 20 zł.

Zajęcia ruchowe, korekcyjne, wzmacniające.

czas wolny