Gimnastyka

Zajęcia we wtorek w godz. 11.00 -11.45,

Instruktor: Ewa Liniewicz.

Opłata dla Studentów: 60 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 20 zł.

Opłata dla pozostałych: 70 zł/m-c, pojedyncze zajęcia 25 zł.

Pierwsze zajęcia 03.10.2023 (wtorek) 

Zajęcia ogólnorozwojowe, korekcyjno-wzmacniające, utrzymujące sprawność ruchową, uwzględniające potrzeby oraz ograniczenia osób 60+. Celem ich jest podtrzymywanie i kształtowanie sprawności ruchowej, prawidłowej ruchowości stawów, biodra i pogłębianie problematyki zdrowego kręgosłupa.