IV Warszawska Olimpiada Seniorów

Plakat IV Warszawskiej Olimpiady Seniorów

17 września 2022, sobota

24 września 2022, sobota

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w IV Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów w Warszawie. 

Program imprezy, regulamin udziału oraz karty zgłoszeń są dostępne pod adresem http://tkkfchomiczowka.waw.pl/

Studenci UTW DK Zacisze wezmą udział w turnieju Tenisa stołowego

OBIEKT SOLEC 17 września 2022 r.

TENIS ZIEMNY, TENIS STOŁOWY, BRYDŻ, SZACHY

Ośrodek Solec - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Solec 71,

00-402 Warszawa

godz. 10.00 – 14.00

● Turniej tenisa stołowego (cały turniej z finałem) – hala sportowa

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe:

1. Poniżej 70 roku życia,

2. 70-75 rok życia,

3. Powyżej 76 roku życia,

4. Kategoria Open zgłoszone osoby tylko w dniu zawodów.

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i nagrody rzeczowe.

INFORMACJE OGÓLNE:

· Uczestnicy - warszawscy seniorzy (60+)

· Udział w imprezie, we wszystkich konkurencjach i atrakcjach jest bezpłatny

· Organizator zapewnia opiekę medyczną (karetka z lekarzem)

· Organizator posiada ubezpieczenie OC. Uczestnicy imprezy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

· Prosimy uczestników imprezy o wystąpienie w strojach sportowych.

Informacje: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” www.tkkfchomiczowka.pl, e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl

tel. 22 834 76 98 w godz. 12.00-16.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy