Warsztaty: Relacje w równowadze. Jak działa złość

6 listopada 2021, sobota, godz. 10.00-12.00

Opłata 50 zł/warsztat. Obowiązują zapisy.

Zapraszamy na warsz­taty o oswa­ja­niu emo­cji. Każde spotkanie to inne rodzicielskie wyzwanie. Celem spotkań jest wsparcie rodziców i opiekunów w codziennej komunikacji ze sobą i dziećmi oraz wymiana doświadczeń między rodzicami.

„Zaraz osza­leję”, „wyjdę i nie wrócę”, „roz­szar­pię go jak nie prze­sta­nie!” takie i inne myśli poja­wiają się cza­sem w naszych rodzi­ciel­skich gło­wach. Kiedy dzieci kłócą się i biją mię­dzy sobą, kiedy po raz kolejny nie chcą umyć zębów i iść spać. Kiedy spie­szymy się do pracy, a one powoli, we wła­snym tem­pie ubie­rają misia w żółty swe­te­rek. Jesz­cze trzy guziczki i… No właśnie. Wybuchnę.
Złość to emo­cja. Możemy brać za nią odpo­wie­dzial­ność i wiele się dzięki niej nauczyć.
Jeśli jesteś rodzi­cem i cza­sem:

  • gotuje się w Tobie,
  • wybu­chasz a potem żału­jesz,
  • jesteś cie­ka­wa/y jak inni sobie radzą w takich sytu­acjach,
  • potrze­bu­jesz zro­zu­mieć, co się z Tobą dzieje,
  • potrze­bu­jesz wię­cej łatwo­ści i spo­koju

zapraszam na warsztat.

Prowadzi Katarzyna Gałązka. 

Certyfikowana trenerka Family Lab, organizacji założonej przez Jespera Juula. Ukończyła Szkołę prowadzenia grup wsparcia w Fundacji Sto Pociech i studia podyplomowe Seksuologia Praktyczna na uczelni SWPS. Regularnie uczestniczy w superwizjach i warsztatach z zakresu wspierania rodzin, rodzicielstwa bliskości, edukacji seksualnej. Prowadzi seminaria inspirujące, warsztaty, grupy wsparcia dla rodziców. Prywatnie mama trójki dzieci, żona jednego męża, fotografka i autorka bloga wrownowadze.blogspot.com

 

Warsztaty w ramach cyklu Sobota dla Małych i Dużych.  

Zobacz także