Mali Einsteini: Jak widzą zwierzęta?

W kalejdoskopie odbite oko

8 października 2022

Mali Einsteini spojrzeli na świat oczami węża, muchy, kota i innych sympatycznych zwierzaków. Dowiedzieli się jak widzą ludzie i dlaczego w nocy świat wydaje się nam inny. 

**Mali Einsteini** czyli doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-11 lat.

Pytanie. Działanie. Odpowiedź.