Język angielski

Zajęcia w  poniedziałek, środę lub piątek (1 x 60 min.)

Terminy zajęć poszczególnych grup w opracowaniu.

Lektor: Małgorzata Kęcka  

Opłata ryczałtowa dla Studentów: 108 zł/m-c (grupa ≥3 osoby)

Opłata ryczałtowa dla pozostałych: 120 zł/m-c (grupa ≥ 3 osoby)

W programie: rozumienie języka mówionego, umiejętność komunikacji oraz zajęcia praktyczne przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.

 

edukacja