Język angielski

Zajęcia w  poniedziałek, środę lub piątek (1 x 60 min.)

Grupa początkująca; piątek, godz. 12.40-13.40

Grupa B1: środa, godz. 10.40-11.40 

Lektor: Małgorzata Kęcka  

Opłata ryczałtowa dla Studentów: 108 zł/m-c (grupa ≥3 osoby)

Opłata ryczałtowa dla pozostałych: 120 zł/m-c (grupa ≥ 3 osoby)

W programie: rozumienie języka mówionego, umiejętność komunikacji oraz zajęcia praktyczne przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.

 

edukacja