Język angielski

Język angielski

Zajęcia w poniedziałek, środę lub piątek (60 min.)

Lektorki: Małgorzata Kęcka i Urszula Gajko

Opłata ryczałtowa dla Studentów: 55 zł/m-c grupa ˃4 osób, 67 zł/m-c grupa 4-osobowa, 90 zł/m-c grupa 3-osobowa, 134 zł/m-c grupa 2-osobowa, 268 zł zajęcia indywidualne.

Opłata ryczałtowa dla pozostałych: 110 zł/m-c grupa ˃4 osób, 134 zł/m-c grupa 4-osobowa, 180 zł/m-c grupa 3-osobowa, 268 zł grupa 2-osobowa, 536 zł/m-c zajęcia indywidualne.

W programie: rozumienie języka mówionego, umiejętność komunikacji oraz zajęcia praktyczne przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.

 

edukacja