Język angielski

Język angielski

Zajęcia w poniedziałek, środę lub piątek (1 x 60 min.)

Obecnie tworzone są grupy na zajęcia. Prosimy o wypełnienie ankiety  ( patrz niżej) i dostarczenie jej do 10 września 2021 do sekretariatu DK Zacisze.

Lektor: Małgorzata Kęcka  

Opłata ryczałtowa dla Studentów: 70 zł/m-c grupa ≥5 osób, 85 zł/m-c grupa 3-4-osobowa,

Opłata ryczałtowa dla pozostałych: 80 zł/m-c (grupa ≥ 5 osób), 100 zł/m-c (grupa 4 osoby), 130 zł/m-c (grupa 3 osoby), 190 zł/m-c (grupa 2 osoby).

W programie: rozumienie języka mówionego, umiejętność komunikacji oraz zajęcia praktyczne przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.

 

edukacja