Język angielski

Język angielski

Zajęcia w piątek (60 min.)

Gr. Utw A1+, godz. 10.30-11.30

Gr. Utw A2, godz. 13.50.14.50

Gr. Utw B1, godz. 11.35-12.35

Grupa max 13 osób.

Lektor: Małgorzata Gałęcka.

Opłata ryczałtowa dla Studentów: 55 zł/m-c dla grupy powyżej 4 osób, 70 zł/m-c dla grupy 4-osobowej, 90 zł/m-c dla grupy 3-osobowej.

Opłata ryczałtowa dla pozostałych: 110 zł/m-c dla grupy powyżej 4 osób, 140 zł/m-c dla grupy 4-osobowej, 180 zł/m-c dla grupy 3-osobowej, 250 zł/m-c zajęcia indywidualne.

W programie: rozumienie języka mówionego, umiejętność komunikacji oraz zajęcia praktyczne przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.

edukacja