Język angielski

Język angielski

Zajęcia w  poniedziałek, środę lub piątek (1 x 60 min.)

Lektorzy: Ewa Rydel - grupy dziecięce  
Sławomir Zasuński - grupy UTW

Opłata ryczałtowa dla Studentów: 120 zł/m-c (grupa ≥ 3 osoby)

Opłata ryczałtowa dla pozostałych: 150 zł/m-c (grupa ≥ 3 osoby)

Grupy:

w środę

  • A2 środa, godz. 11.40-12.40
  • A2+ środa, godz. 12.45-13.45

w piątek

  • A1 piątek, godz. 10.50-11.50 
  • B1 piątek, godz. 12.00-13.00

Zajęcia prowadzone metodą komunikatywną, nastawione na rozwijanie różnorodnych kompetencji językowych, tj. mówienie, pisanie, czytanie czy rozumienie ze słuchu. Zajęcia praktyczne, przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.

 

edukacja