Język ukraiński

Klub języka ukraińskiego dla Polaków, którzy chcą nauczyć się prawidłowej wymowy, czytania i pisania w języku ukraińskim, podstawowych zwrotów lub poszerzyć słownictwo.

Zajęcia w czwartek, godz. 10.00-11.00

Prowadząca Yuliia Matsiuk

Uczestniczki/cy: młodzież 16+, dorośli

Zajęcia bezpłatne

***

Prosimy o rozważne zapisy. Pamiętaj, że zapisując się na zajęcia i nie przychodząc zajmujesz miejsce innym. Jeśli nie będziesz mógł przyjść poinformuj nas. W przypadku zapisania się i nie przyjścia na 2 zajęcia w miesiącu bez uprzedzenia, możesz zostać skreślony z listy uczestników i stracić możliwość udziału w kolejnych spotkaniach. Jeśli zgłosisz swoją nieobecność instruktorce lub w sekretariacie Domu Kultury Zacisze najpóźniej w poniedziałek przed zajęciami nie będzie ona liczona do puli nieobecności.

ORGANIZATORZY: