Klauzula informacyjna RODO

Logo: Dom Kultury Zacisze

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach uczestnictwa w zajęciach 
  i wydarzeniach kulturalnych, organizowanych przez Dom Kultury „Zacisze” jest: Dom  Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej DK „Zacisze”.
 2. Pragniemy poinformować, że DK „Zacisze”, wyznaczył  osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl, pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Dom Kultury „Zacisze” , ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych".
 3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z korzystaniem przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody art. 6 ust. 1 lit. a,  realizacji zawieranych umów, których jesteś stroną art. 6 ust. 1 lit. b, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DK „Zacisze” art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
 7. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: instruktorom prowadzących poszczególne zajęcia w DK „Zacisze”, podmiotom świadczących usługi nowych technologii, podmiotom świadczącym obsługę i serwis informatyczny, wysyłki biuletynów internetowych, pomiotom świadczących usługi prawne dla DK „Zacisze”.
 9. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz,
  że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.
 11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą podlegały profilowaniu.