Spotkanie Klubu Historycznego UTW: Mieszkałam przy ul. Zielonej we Lwowie

Plakat spotkania

19 maja

Spotkanie Klubu Historycznego z cyklu "W poszukiwaniu własnych korzeni" z udziałem Łucji Zaleskiej, która dzieciństwo i młodość spędziła we Lwowie w Ukrainie.