Latarnicy 2020.pl

Latarnicy 2020.pl

14, 21, 28 listopada 2020, godz. 9.00-14.00

Brak miejsc. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencji społeczeństwa, Działanie 3.1 – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W warsztacch "Smartfon bez tajemnic" udział wezmą studenci UTW DK Zacisze.