My na Pierwszym Forum Środowisk Senioralnych

Zdjęcie z obrad Forum: kobieta stoi za mównicą

30 września 2022

Miejsce spotkania: PKiN - s. Warszawska - miejsce obrad Rady Warszawy

Informujemy, że Hanna Ciesielska reprezentowała nasz uniwersytet na Pierwszym Forum Środowisk Senioralnych.

Pierwsze Forum Środowisk Senioralnych zostało zorganizowane z inicjatywy przewodniczącej Warszawskiej Rady Seniorów - Małgorzaty Żuber-Zielicz. Odbyły się wystąpienia zaproszonych prelegentów w czterech blokach tematycznych:
1. Aktywizacja i aktywność seniorów (tu H.Ciesielska - Spotkania Klubu Historycznego w ramach UTW Domu Kultury Zacisze - W poszukiwaniu własnych korzeni);
2. Integracja środowisk senioralnych;
3. Seniorzy, edukacja i technologia;
4. Seniorzy a relacje międzypokoleniowe.
Goście: prof.nadzw.dr hab. Adam Grzegorczyk, Michał Szczerba, Magdalena Roguska - wiceprzewodnicząca m.st. Warszawy
.