Liniewicz Ewa

Liniewicz Ewa

Instruktor: Gimnastyka UTW.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Turystyka i Rekreacja, Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności Rekreacja Osób Starszych oraz Narciarstwo Zjazdowe, instruktor Nordic Walking,wieloletnia wolontariuszka Ośrodka Pomocy Społecznej na Bielanach.Jej pasją i sposobem na życie jest praca z osobami starszymi i ciągłe odkrywanie coraz to nowych możliwości osób uczestniczących w jej zajęciach. Przełamywanie barier i ograniczeń, poprawa kondycji fizycznej i psychicznej a co najważniejsze aktywne i przyjemne spędzanie czasu to główne założenia jej zajęć. Od kilku lat stale współpracuje z bielańskim Ogniskiem TKKF "Chomiczówka",Praskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz innymi instytucjamii zajmującymi się organizacją czasu dla osób 50+. .