Kraśkiewicz Lucyna

Kraśkiewicz Lucyna

Instruktor: Bajkowa Sztuka Dziecka.

Absolwentka Edukacji Artystycznej o specjalności Arteterapii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Odbyła staż w Zakładzie ARTETERAPII APS w Warszawie, pełniąc funkcję asystenta prof. Wiesława Karolaka. Nagradzana i wyróżniana w wielu wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych.
Uprawia malarstwo, grafikę i rzeźbę. Prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży. Bierze udział w licznych akcjach, wystawach, plenerach i projektach artystycznych, m.in. warsztatach malarskich w Niemczech na Międzynarodowej Akademii TRANSFER. Interesuje się twórczością osób niepełnosprawnych i fotografią. Otwarta na różne formy działalności artystycznej.