Mróz Magdalena

fot. Maciej Zakrzewski

Instruktor: Młodzieżowe Studio Teatralne

Absolwentka Wiedzy o Teatrze UAM oraz kursu dla instruktorów teatralnych w Teatrze Ochoty, tancerka flamenco. Pracuje jako Specjalistka ds. programowo-literackich i produkcji teatralnej w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, gdzie zajmuje się przede wszystkim opieką literacką i organizacyjną nad różnego rodzaju przedsięwzięciami jak również wsparciem artystycznym przy ich realizacji na scenie. Wcześniej pracowała w warszawskim Teatrze Ateneum oraz Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie zdobyła doświadczenie jako praktyk teatru. Prowadziła zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. w Zespole Szkół nr 69 w Warszawie, w Teatrze Ochoty, w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego oraz w ramach akcji „Lato w Teatrze” Instytutu Teatralnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kolektyw Kobietostan. W głównym obszarze jej zainteresowań jest praca teatralna metodą pedagogiki teatru z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz praca z młodzieżą, będąca wynikiem twórczego spotkania, nastawiona na zespołowość, współdziałanie i współtworzenie.

Fot. Maciej Zakrzewski