Artur Komuda

Artur Komuda
Gospodarz obiektu. Naprawi, pomoże we wszystkich sprawach technicznych. Zawiesza wystawy, zaopatruje w materiały potrzebne do zajęć. Dba o sprawne działanie urządzeń technicznych (kotłownia, klimatyzacja, itp.).

Kontakt: zaopatrzenie@zacisze.waw.pl