Artur Komuda

Artur Komuda

Gospodarz obiektu. Naprawi, pomoże we wszystkich sprawach technicznych. Zawiesza wystawy, zaopatruje w materiały potrzebne do zajęć. Dba o sprawne działanie urządzeń technicznych (kotłownia, klimatyzacja, itp.).