Katarzyna Olk

Katarzyna Olk

W Domu Kultury „Zacisze” zajmuje się organizacją imprez i marketingiem, ale również współpracuje z Młodzieżowym Studiem Teatralnym w zakresie nauki dykcji, impostacji i emisji głosu. Przez lata związana była zawodowo z warszawskimi teatrami dla dzieci Baj i Guliwer.

Wśród jej zainteresowań najważniejsze miejsce zajmują muzyka (w każdym jej aspekcie), podróże (małe i duże) po Europie, teatr lalek, i literatura wysokogórska.

Kontakt: sekretariat@zacisze.waw.pl