Mali Einsteini: Operacja 2. Precyzja w operowaniu

Dzieci wykonują doświadczenie

19 marca 2022

Podczas spotkania operowaliśmy balon. Poznaliśmy organy człowieka i rozmawialiśmy o cechach, jakie powinien mieć lekarz wykonujący operację.

Mali Einsteini czyli doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-10 lat. Pytanie. Działanie. Odpowiedź.