Spotkanie: Porozmawiajmy o ekonomii społecznej

Uczestnicy spotkania na temat ekonomii społecznej, przed nimi prowadząca

21 listopada 2022

Warszawski OWES i Dom Kultury Zacisze zaprosiły na spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. 

  • O ideach i celach ekonomii społecznej opowiedziała Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE.
  • Prężnie działające przedsiębiorstwa ekonomii społecznej przedstawił Robert Dzięgielewski.
  • O działaniach na rzecz społeczności Targówka opowiedziała Jolanta Ziętek-Varga, lokalna aktywistka.
  • Po spotkaniu wiedzieliśmy jak zacząć działać, czy i dlaczego warto angażować się w społeczne.

W Polsce działa 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej. W tym 85 tys. organizacji pozarządowych, 1500 spółdzielni socjalnych, 1200 jednostek reintegracyjnych.

Ekonomia społeczna to działalność, która wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu i łagodzić napięcia społeczne. Jej działania nie są nakierowane na maksymalizację zysku.

Odpowiada priorytetom Unii Europejskiej: spójności społecznej, pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczącej, lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi.

Czy Ty wiesz jakie działania możesz realizować w ramach ekonomii społecznej? Jaki wpływ może wywrzeć na aktywność obywatelską? Jakie konkretne dobro może przynieść Twojej lokalnej społeczności i obywatelom?

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.