Projekt: Healthy Choices

Uczestniczki projektu podczas ćwiczeń rozluźniających szyję

10 października 2022

Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO uczniowie Zespołu Szkół nr 128, będący uczestnikami międzynarodowego projektu HEALTHY CHOICES w ramach programu ERASMUS+, pod opieką P. Hanny Kędzierskiej i P. Katarzyny Roszkowskiej, przygotowali:

  •  prezentację multimedialną na temat zdrowia psychicznego
  •  animację poklatkową na temat profilaktyki zdrowia psychicznego
  •  ulotki i plakaty promujące zdrowie psychiczne
  •  zdrowe przekąski dla zaproszonych klas
  •  muzykę relaksacyjną podczas przerw miedzy lekcjami w szkolnym radiowęźle.
  •  spotkanie na temat zagrożeń zdrowia psychicznego wśród młodzieży

Warsztaty „Jak dbać o zdrowie psychiczne?” prowadzone były w formie rozmowy z tzw. ekspertem przez doświadczenie. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wysłuchać historii osoby, która sama zmagała się z problemami zdrowia psychicznego i przez swoje doświadczenia pragnie pokazać, że warto sięgać po pomoc i szukać wsparcia w przeżywanych trudnościach.

W wydarzeniu wzięły udział wybrane klasy licealne, które podczas warsztatów miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat stanu zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce i Europie. Uczniowie poznali przyczyny, skutki i rodzaje problemów psychicznych oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Zdobyli również wiedzę dotyczącą organizacji, ośrodków i innych miejsc, gdzie można zgłosić się po pomoc w sytuacjach kryzysowych. Materiały promujące zdrowie psychiczne przygotowane zostały przez młodzież w języku angielskim i polskim.

Współfinansowany z programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Wsparcie Komisji Europejskiej dla stworzenia tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

FILMY:
DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: