Drzewo - podwójny wymiar

Drzewo - podwójny wymiar

Międzynarodowe warsztaty artystyczne dla młodzieży 16-22 stycznia 2006

Projekt „Drzewo – Podwójny Wymiar” to spotkanie młodzieży z Polski i Litwy, całkowicie dobrowolne i niczym nieskrępowane. Spotkanie ludzi o podobnych zainteresowaniach z dwóch różnych kultur. Dlaczego do niego doszło? Ponieważ pojawiła się chęć tworzenia, poznawania nowych technik artystycznych, rozwoju własnych umiejętności, pokazania siebie innym. W kilka dni zrobiono wiele. Nastąpił artystyczny i kulturowy miszmasz.

Były spotkania z młodzieżą i społecznością lokalną, ekspertami świata sztuki oraz artystami prezentującymi różne poglądy i eksplorującymi odmienne dziedziny sztuki. Były dwa plenery malarskie, jeden na warszawskiej Starówce, a drugi w Łucznicy, miejscu, które odizolowało młodzież od wielkiej aglomeracji i pozwoliło całkowicie zanurzyć się w klimatach artystycznej błogości, poczuć atmosferę mazowieckiego dworku. Mini happening w Zachęcie i instalacje słowno-plastyczne, prace wykonane w drewnie. Wizyta w miejscu niedostępnym dla każdego, czyli w pracowni Stasysa Eidrigevičiusa i praca pod jego kierunkiem. Historia i kultura obydwu krajów – Polski i Litwy – podana w pigułce. Te działania nadały kształt projektowi. Młodzież wypełniła całość.

Instytucje

Dom Kultury „Zacisze” Warszawa, Polska
Działa na warszawskim Targówku. Nadrzędnym zadaniem jakie realizuje jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Od lat wspiera aktywność osób w różnym wieku, zachęca do samorealizacji poprzez organizację różnych form artystycznego wyrazu. Ma aspiracje do integracji środowiska lokalnego, realizacji małych i dużych projektów kulturalnych wykorzystujących artystyczne wizje i szalone pomysły w oparciu o współpracę z ośrodkami w kraju i zagranicą. Proponuje rozwój w obszarach związanych z malarstwem, sztuką witrażu, tkactwem i tkaniną, tańcem oraz teatrem i muzyką.
Info: www.zacisze.waw.pl

Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis, Litwa
Powstało w 1959 r. jako Dom Pionierów. W 1997 r. zmieniło swoją siedzibę i nazwę. Skupia 21 grup z różnych dziedzin tj.: taniec, plastyka, muzyka. Nastawione jest na prowadzenie szerokiej polityki projektowej, zaspokajanie potrzeb grup nieformalnych i profilaktyki uzależnień. Pracuje z młodzieżą z rodzin patologicznych i zagrożonych bezrobociem strukturalnym. Centrum realizuje projekty międzynarodowe. Posiada partnerów w Polsce, Danii, Szwecji, Czechach, Łotwie, Francji i na Ukrainie.
Info: elenac@centres.lt

Młodzież

Projekt to inicjatywa młodzieży, dla której sztuka i malarstwo stało się pasją, alternatywą spędzenia wolnego czasu, realizacji siebie i własnych marzeń. Działania stały się pretekstem do rozwoju artystycznych wizji, poznania smaku i radości płynącej ze sztuki tworzenia, malowania, a z drugiej strony do poznania rówieśników mających podobne zainteresowania. A jednak różnych. W projekcie wzięło udział 16 młodych osób z Polski i Litwy.

POLSKA
Aneta Pilipczuk, 16 lat
Daniela Mołodowiec, 16 lat
Karolina Moszczyńska, 17 lat
Agnieszka Rybak, 16 lat
Martyna Wysocka, 19 lat
Anna Czerska, 17 lat
Katarzyna Gajek, 17 lat
Radek Ołowski, 19 lat
LITWA
Monika Gustaitytė, 16 lat
Aušra Kudirkaitė, 17 lat
Andrėja Launikonytė, 17 lat
Aušra Bendoraitytė, 17 lat
Virginija Augustaitė, 17 lat
Indre Babusyte, 17 lat
Tomas Juškaitis, 16 lat
Martynas Sinkeričius, 17 lat


Młodzież: „Realizacja tego projektu utwierdziła nas w przekonaniu, że „chcieć” to znaczy „móc”. Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie inspiracją dla innych. Obudzi ich aktywność, kreatywność, chęć działania i pokonywania przeszkód. Bowiem każdy z nas chce poznawać, doświadczać, tworzyć.”

Działania na terenie Warszawy

Plener malarski na warszawskiej Starówce.
Wtopieni w pędzący tłum. Wykorzystali część przestrzeni w przejściu schodów ruchomych stanowiących część Traktu Królewskiego. Młodzież i „stali bywalcy”. Interakcje.

„Nowe języki sztuki”. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta

Zajęcia warsztatowe do wystawy Krzysztofa Wodiczki, artysty zaangażowanego w projekty społeczne, publiczne.
Komunikacja między ludźmi, próba porozumiewania się przez sztukę, to element naszego życia. Sztuka to doskonałe narzędzie, komunikator. Wada: zbyt rzadko wykorzystywane. Działania warsztatowe potwierdziły tę tezę. Zwłaszcza powstałe prace i ich wnikliwa analiza.
Młodzież: „Komunikacja werbalna tak dalece w nas tkwi, że często zapominamy o języku niewerbalnym, języku sztuki, który jest ciekawszy, wieloznaczny i bardziej wymowny.”

Pracownia Stasysa Eidrigevičiusa - specyficzny klimat prawobrzeżnej Warszawy. Prace nad przygotowaniem własnego znaku, symbolu.

Stasys Eidrigevicius jest jednym z najwybitniejszych światowych plakacistów. Od początku swojej drogi artystycznej zajmuje się pastelem, ale także malarstwem, ilustracją, grafiką, scenografią teatralną, tworzy instalacje, obiekty, performance. Od niedawna zajmuje się także fotografią.

Łucznica

Młodzież: „Różnorodność projektu, którą założyliśmy zaowocowała. Dla naszych kolegów z Litwy wątek warszawski umożliwił poznanie miasta i jego osobliwości. A dla nas „mieszczuchów” chwile spędzone w Łucznicy, jej artystyczny i historyczny klimat, mnogość pracowni pozwoliły poczuć ducha tego miejsca. Skupić się na działaniu. W Łucznicy wielu Litwinów po raz pierwszy namalowało swój pierwszy obraz olejny. Dla nas nowatorska okazała się technika wykorzystująca benzynę i farby. W pracowni etnografa powstały nasze pierwsze rzeźby. Wieczorami, kiedy schły pędzle i powstałe prace, rozmawialiśmy, wymienialiśmy się uwagami na temat tego co robimy, tańczyliśmy. Zrealizowaliśmy nasz plan.”
Spotkanie z etnografem. Małe formy rzeźbiarskie: ruchome ptaki, zwierzęta, postacie.

Technika wykorzystująca: wodę, benzynę, farby. Swoisty zapach, ciekawe efekty.

Taniec ludowy i towarzyski. Młodzież wystawiona na próbę, sprostała wyzwaniu. Był „Klapok” z rejonu Mazowsza, kujawiak, polonez i cha-cha.

Koordynator projektu: Marzena Szychułda