Język sztuki zbliża

Język sztuki zbliża

Termin: 2 czerwca - 31 lipca 2008, główna wymiana 30 czerwca - 5 lipca 2008

Miejsce wymiany młodzieżowej: Vištitis (Litwa)
Dofinansowanie: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, www.frse.org.pl/fundusz_polsko_litewski

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, a Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Lider projektu: Dom Kultury "Zacisze" w Warszawie

Partner: Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis (Litwa)

Zapraszamy na strony bloga: www.jezyksztuki.blog.onet.pl

Zobacz film, który powstał w czasie realizacji projektu.

Projekt „Język sztuki zbliża” to przedsięwzięcie wielokulturowe i ekologicznie. Jego realizacja odbyła się w miejscowości Vištitis u zbiegu trzech granic: polskiej, litewskiej i rosyjskiej. Wzięło w nim udział 30 młodych osób z Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie oraz Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviškis.

W ciągu pięciodniowego spotkania, podczas różnorodnych warsztatów artystycznych, m.in.: malarskich, fotograficznych, tanecznych, młodzież szukała wspólnych korzeni europejskich w naszych kulturach narodowych, nabywała nowych umiejętności. Dużą część zajęć poświęciła ekologii i porównaniu działań podjętych w obu krajach. Razem odbyła wspólną kilkukilometrową, pieszą wyprawę po parku krajobrazowym, w którym mieszkała.

Odnalezione rzadkie gatunki roślin zostały uwiecznione w działaniach malarskich i fotograficznych. Nowoczesne środki przekazu, a w szczególności internet, pozwoliły na redagowanie wspólnego bloga z działań i przygotowanie prezentacji multimedialnej. W projekcie wzięły również udział osoby niepełnosprawne i z dysfunkcją słuchu.

PATRONAT:
edukacja