Mój pierwszy STEP

Mój pierwszy STEP

Nieformalna grupa „Rockers” prezentuje projekt pt. "Mój pierwszy STEP"

Uczesnikami byli młodzi ludzie w wieku od 16 do 22 lata. Wszyscy uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach, poznawali tajniki tańca towarzyskiego i Boogie Woogie

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu „Mój pierwszy STEP” przy wsparciu finansowym Fundacji J&S Pro Bono Poloniae oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Nieformalna grupa „ROCKERS”

Grupa składa się z osób, które uczestniczyły w projektach artystycznych realizowanych przez inne grupy młodzieżowe (inicjatywne). Teraz wiemy, że czas, jaki do tej pory przeznaczaliśmy na zaspakajanie naszych artystycznych potrzeb był niewystarczający.

Głównym punktem naszych zainteresowań jest taniec. Jemu chcemy poświęcić całą energię, zdobyć nowe doświadczenia, poznać interesujące osoby. W projektach, w których do tej pory uczestniczyliśmy taniec był jedną ze składowych. Zachęceni powodzeniem naszych kolegów w zdobywaniu funduszy na realizację swoich pasji, postanowiliśmy działać w grupie. Na spotkaniu zorganizowanym 14 lutego 2006 r. zdecydowaliśmy się na pierwszy krok – podjęliśmy decyzję o złożeniu własnego projektu.

Nasza grupa nie realizowała dotąd żadnych projektów, byliśmy tylko biernymi uczestnikami działań, na które zdecydowali się inni. Uczestniczyliśmy w projekcie „Teraz MY”, gdzie Nieformalna Grupa „Cyrk na kółkach” realizowała cykl warsztatów artystycznych, zakończonych spektaklem ulicznym. Tym razem my chcemy być realizatorami naszych pomysłów. Projekt „Mój pierwszy step” jest naszym pierwszym wspólnym działaniem. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas realizacji tego przedsięwzięcia pozwolą nam przygotować następne ciekawe projekty.

Uczestnicy projektu

„Mój pierwszy step” jest przedsięwzięciem skierowanym do naszych rówieśników zaangażowanych w pracę twórczą, poszukujących ciekawych i nowych form wyrazu. Zakładamy, że grupa uczestników z wolnego naboru będzie liczyła około 20 osób. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeżeli liczba osób chętnych przekroczy nasze oczekiwania – stworzymy listę osób, z którymi pozostaniemy w kontakcie, aby zaprosić je do współpracy w projektach organizowanych w przyszłości.

Do zabawy tanecznej chcemy także zaprosić grupę seniorów działającą w domu kultury by poznać “trendy taneczne” naszych dziadków, by taniec stał się pewną formą dialogu pokoleniowego. Ważnym elementem zabawy tanecznej będzie żywa muzyka wykonywana przez zespół muzyczny.

„MÓJ PIERWSZY STEP” – realizacja

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zaaranżowania czasu wolego w sposób ciekawy i twórczy. Stworzenia przestrzeni do realizacji naszej aktywności w dziedzinach, w którzy stawiamy pierwsze kroki.

Przez 3 miesiące (wrzesień-listopad) prowadzone będą warsztaty taneczne dla uczestników projektu. Warsztaty odbywać się będą w salach Domu Kultury „Zacisze” 4 razy w miesiącu. W swoim zakresie obejmą szkolenie tańca towarzyskiego i Boogie Woogie.

Oprócz działań tanecznych, raz w miesiącu, przeprowadzone zostaną spotkania warsztatowo-szkoleniowe z zakresu pisania aplikacji, pracy grup nieformalnych oraz tworzenia projektów w ramach programów dla młodzieży, a także źródeł takich informacji. W zajęciach tych uczestniczyć będą mogli również chętni seniorzy, zainteresowani tworzeniem projektów międzypokoleniowych. Podczas spotkań dyskutowane będą potrzeby zgłoszone przez uczestników w ankiecie.

Na zakończenie działań przygotowana i zorganizowana zostanie zabawa na wzór węgierskich domów tańca, które są alternatywą dla współczesnych dyskotek. Finałowa zabawa taneczna oprócz możliwości zaprezentowania nabytych umiejętności będzie okazją do poznania “trendów tanecznych” naszych dziadków, a także pewną formą dialogu między pokoleniami. Ważnym elementem zabawy tanecznej będzie żywa muzyka wykonywana przez zespół muzyczny zaproszony specjalnie na tę okazję. W czasie wspólnych rozmów wielu z nas doszło do wniosku, że do tej pory nie mieli okazji tańczyć do „żywej” muzyki. Chcemy zmienić ten stan i zrealizować nasze potrzeby, poczuć smak takiej zabawy.

Jednym z najważniejszych celów, jaki zamierzamy osiągnąć jest przygotowanie nowych aplikacji spełniających potrzeby osób zaangażowanych w realizację projektu „Mój pierwszy STEP”. Pragniemy również przekonać instytucję wspierającą – Dom Kultury Zacisze, że jesteśmy wiarygodni i odpowiedzialni. Warto nas wspierać w przyszłych działaniach.
Poważnie myślimy o realizacji spektaklu tanecznego, w którym wykorzystamy nabyte umiejętności taneczne.