Akwarela

Malowanie w technikach wodnych: akwarela, akryl, tempera, gwasz.

Zajęcia dla młodzieży 10+ w poniedziałek, godz. 18.30-20.00.

Zajęcia dla dorosłych w środę, godz. 19.15-21.00.

Uczestnicy: młodzież 10+ i dorośli.

Instruktor Teresa Ledzińska.

Opłata ryczałtowa: dorośli 75 zł/m-c, młodzież 50 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia: dorośli 25 zł, młodzież 17 zł.

 

plastyczne młodzież plastyka