Rysunek

Zajęcia w piątek, godz. 18.20-19.50.

Uczestnicy: młodzież 11+.

Instruktor: Bożena Wiśniewska.

Opłata 80 zł/m-c, materiały własne. Pojedyncze zajęcia 27 zł.


Pierwsze zajęcia 10.09.21.


Zadania i ćwiczenia dopasowane do poziomu zaawansowania uczestników. Każdy traktowany jest indywidualnie. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami, bo rysunek to nie tylko ołówek. Jest też węgiel, pastel, sangwina, tusz i inne media. Uczestnicy poznają zasady kompozycji, perspektywy, uczą się proporcji i konstruowania przedmiotów, postaci, pejzażu, architektury. Będą ćwiczyć zdolności postrzegania i tworzenia nastroju w rysunku. Rysowanie może być ucieczką od świata lub sposobem nadawania mu znaczenia. W programie kreślenie linii i znaków, wykorzystywanie światła i cienia, nadawanie formy, przedstawianie trójwymiarowych przedmiotów na płaskiej powierzchni, ukazanie ruchu, stosowanie wzorów i faktur. Przykładowe tematy: studium martwej natury, studium draperii, studium i szkice głowy, postaci, rąk, stóp, szybkie prace z modelem, studium roślin, budynków, wnętrz i krajobrazu.