Rysunek

Zajęcia w piątek, godz. 18.30-20.00

Instruktor Bożena Wiśniewska

Uczestniczki/cy: młodzież 11+

Opłata: 180 zł/m-c, materiały własne, pojedyncze zajęcia 55 zł

Zadania i ćwiczenia dopasowane do poziomu zaawansowania uczestników. Każdy traktowany jest indywidualnie. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami, bo rysunek to nie tylko ołówek. Jest też węgiel, pastel, sangwina, tusz i inne media. Uczestnicy poznają zasady kompozycji, perspektywy, uczą się proporcji i konstruowania przedmiotów, postaci, pejzażu, architektury. Będą ćwiczyć zdolności postrzegania i tworzenia nastroju w rysunku. Rysowanie może być ucieczką od świata lub sposobem nadawania mu znaczenia. W programie kreślenie linii i znaków, wykorzystywanie światła i cienia, nadawanie formy, przedstawianie trójwymiarowych przedmiotów na płaskiej powierzchni, ukazanie ruchu, stosowanie wzorów i faktur. Przykładowe tematy: studium martwej natury, studium draperii, studium i szkice głowy, postaci, rąk, stóp, szybkie prace z modelem, studium roślin, budynków, wnętrz i krajobrazu.

***

Materiały własne na zajęcia:

  • papier, brystol do rysowania A2, A1, B2
  • blok rysunkowy A3
  • gumka zwykła lub chlebowa
  • ołówki od HB-do B8 (np HB,B3,B8)
  • (później też sangwina, sepia, czarny tusz, 2 pędzle, cienkopisy)
  • Ulubione kredki