Spotkanie Klubu Zielarskiego UTW: Rośliny jagodowe

Plakat

18 maja 2023, czwartek, godz. 11.00

Wstęp wolny

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Zielarskiego, na którym Maria Kuzak opowie nam o roślinach jagodowych dziko rosnących i w uprawach ogrodniczych. Poznamy ich zalety i zastosowanie.

Otacza nas świat pełen fascynujących roślin, zwykle nieznanych. Wiedza o bogactwie życia form roślinnych pozwala nabrać respektu dla ich możliwości, przywraca należny im szacunek, z jakim pierwotne kultury odnosiły się do wszystkich przejawów istnienia – nasi przodkowie też. Przez tysiąclecia swego istnienia, użyczając swoich składników dla utrzymania życia, podtrzymania zdrowia i pomocy ludziom, uczestniczyły w historii i sztuce ludzi, zawsze obdarzając swym pięknem. Poznając roślinną różnorodność, właściwości możemy docenić je i zaprzyjaźnić się z nimi. Ten zielony świat czeka na ponowne odkrycie i pełne współistnienie na Ziemi.