Spotkanie opłatkowe studentów UTW DK Zacisze

Spotkanie opłatkowe studentów UTW DK Zacisze

19 grudnia 2022

Jak co roku spotkaliśmy się w okresie przedświątecznym, aby podzielić się opłatkiem, razem zaśpiewać kolędy i złożyć sobie życzenia. W tym roku gościliśmy zaprzyjaźniony z nami Chór "Bel Canto" z UTW im. Haliny Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Chór „Bel Canto” posiada w swoim repertuarze szeroki wachlarz pieśni chóralnych, jak również znanych piosenek i przebojów.

Bierze czynny udział w promowaniu kultury wysokiej, występując na uroczystościach Uniwersytetu, a także w innych obiektach, w tym w szczególności w domach kombatanta, w domach opieki społecznej, w klubach seniora i domach dziennego pobytu.

 Próby chóru odbywają się w każdą środę w godz. 9:00-12:00 w Klubie „Pod Gruszą”, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 16. Kierownikiem chóru i jego dyrygentem jest mgr Monika Janasz.