Spotkanie Klubu Historycznego UTW: Moja historia

Plakat spotkania Klubu Historycznego na niebieskim tle

24 listopada 2022, czwartek, godz. 11:00

Gościem listopadowego spotkania Klubu Historycznego będzie Artur Lempart, student UTW DK Zacisze. Robocze spotkanie członkowie Klubu odbyli w letnie lipcowe popołudnie w Ząbkach.

"W poszukiwaniu własnych korzeni", tym razem na tropie Artur Lempart w Klubie Historycznym Domu Kultury Zacisze. Syn ułana z 5 Dywizjonu Artylerii Konnej i cyganki, dzieciństwo przeżył w Krakowie, w kamienicy zamieszkanej przez przedstawicieli różnych narodowości. Jak widać na świadectwie z drugiej klasy z roku 1941/42, ze śpiewu miał piątkę. Ojciec Wincenty, żołnierz, uczestnik wojny 1920 r., podporucznik został przeniesiony do Warszawy. Walczył w AK, jest kawalerem Virtuti Militari. Artur szkołę średnią skończył w stolicy. Brał aktywny udział w życiu artystycznym: śpiewał i grał w teatrze amatorskim. Gdy w 1966 r. Ząbki zostały miastem, wybrano jego ojca na przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Rodzina przeniosła się pod Warszawę.
Niezwykle charyzmatycznym gościem spotkania był pan Henryk Jeż - chrześniak Artura. Opowiadał, tańczył i śpiewał razem z Tadeuszem piosenkę Mazowsza pt. Furman. Pan Henryk bowiem jest pedagogiem tańca klasycznego w Mateczniku Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca. Artur, dzięki udziałowi w pracach Klubu, odnalazł na krakowskim Podgórzu groby rodziców ojca i uporządkował zdjęcia rodzinne. Od lat mieszka w Ząbkach, a jego drugim domem, jak wyznał, jest nasz Dom Kultury, w którym wciąż śpiewa w Zaciszańskiej Nucie i w męskim zespole Żurawie.
 
Hanna Ciesielska

 

Ojcem Artura był Wincenty Lempart – oficer Armii Krajowej. W stopniu ogniomistrza służył w 5. dywizjonie artylerii konnej  Był żołnierzem Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej w Krakowie Został przeniesiony do Warszawy wraz z Tadeuszem Sztumberk-Rychterem. Był szefem „kompanii warszawskiej” na zamojszczyznie. Został mianowany na stopień podporucznika. Był oficerem ordynansowym 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Książka autor - Sztumberk-Rychter Tadeusz, tytuł - Artylerzysta piechurem, rok wydania - Warszawa 1968, s. 93, 150, 214;

  1. Społem” PSS w Wołominie swoją działalność rozpoczęło 01.07.1950. Założycielami byli Mieczysław Cichecki, Jan Milewski,Feliks Pilipow, Bolesław Pławski i Jan Jeziorski. Dynamiczny rozwój sprawił, ze Spółdzielnia wołomińska przejęła w 1964 Spółdzielnię w Zielonce, która działała na terenie miast Ząbki, Zielonka i Marki. Prezesem Zarządu został Kazimierz Chmielewski a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wincenty Lempart.
  2. 9 grudnia 1966 r. Ząbki zostały podniesione do rangi miasta. W tym czasie liczyły już 16 tys. mieszkańców. Pierwszym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej został Wincenty Lempart. 17 października odsłonięto przy stacji kolejowej pomnik Bohaterów Ząbek i Drewnicy poległych lub zamordowanych w czasie II wojny światowej. W roku następnym przy szkole podstawowej nr 2 powstała szkoła zawodowa kształcąca mechaników samochodowych, ślusarzy i sprzedawców handlowych. Zaczął zmieniać się wygląd miasta. Powstają nowe ulice, chodniki, przebudowana zostaje sieć elektryczna, poprawia się stan oświetlenia ulic.
  3. Kawalerowie Virtuti Militari 1939–1945 – lista osób udekorowanych Orderem Virtuti Militari za wybitne czyny w szeregach w Wojsku Polskim i Polskich Sił Zbrojnych, w tym Armii Krajowej. (Wykaz zawiera zapis ewidencyjny osób wyróżnionych Orderem Virtuti Militari przez organy władzy państwowej na uchodźstwie do 1990. Zapis prowadzony był przez Kapitułę Orderu i jej biuro z siedzibą w Londynie[1]. Z uwagi na stanowisko pierwszej Kapituły powołanej w III Rzeczypospolitej, wykaz zawiera także nazwiska osób, którym order został przyznany z inicjatywy takich dowódców jak: gen. Juliusz Rommel, gen. Wiktor Thomee, gen. Roman Abraham, gen. Władysław Anders i gen. Jan Mazurkiewicz-Radosław[2]) w wykazie jest Lempart Wincenty, stopień – podporucznik, nr - KS nr 12757