Twarze Teatru

Teatr cieni - króliczki i dom.

„Twarze Teatru” to projekt Fundacji Szafa Kultury, w ramach którego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 84 będą mogli wziąć udział w 5 wydarzeniach:

Projekt „Twarze Teatru” dofinansowano ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy.

ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY:

 

teatr