Udział w III Przeglądzie Artystycznym Twórczości Osób Starszych

Plakat III Przeglądu Artystycznego Twórczości Osób Starszych

3-4 listopada 2022

miejsce: Hotel Focus, ul. Suwak 15 w Warszawie

Informujemy, że nasze zespoły "Zaciszańska Nuta" i "Żurawie" zakwalifikowały się i biorą udział III Przeglądzie Artystycznym Twórczości Osób Starszych w Warszawie.

Podczas dwudniowego III Przeglądu  seniorzy zaprezentują swój dorobek artystyczny obejmujący trzy kategorie: taneczno-muzyczną, teatralno-poetycką oraz kabaretowo-monologową.

Wydarzenie to daje możliwość osobom starszym z województwa mazowieckiego zaprezentowania ich pasji i dokonań artystycznych. Przegląd adresowany jest do osób starszych z terenu województwa mazowieckiego działających w szczególności w uniwersytetach trzeciego wieku, gminnych radach seniorów, organizacjach pozarządowych, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz instytucjach, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

Pierwszy Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych zorganizowano w 2018 r. w Sterdyni i wzięło w nim udział 250 uczestników. Podczas dwudniowego Przeglądu seniorzy zaprezentowali swój różnorodny dorobek.

W 2019 r. zorganizowany został w Warszawie II Przegląd Artystyczny dla 300 osób.

Organizatorem Przeglądu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.