Umowa na wykonanie rozbudowy podpisana!

Grafika przedstawiająca wizualizacje nowej siedziby DK Zacisze

8 marca 2023

Nowa bryła DK Zacisze coraz bliżej!

Ten dzień zapadnie nam głęboko w pamięci, a to za sprawą podpisania umowy na rozbudowę DK Zacisze pomiędzy Urzędem Dzielnicy Targówek, reprezentowanym przez Dorotę Kozielską, zastępcę Burmistrza i Krzysztofa Miszewskiego, zastępcę Burmistrza Dzielnicy Targówek, a konsorcjum, utworzone przez PBO Śląsk sp. z o. o. i MTM Budownictwo sp. z o. o., lider konsorcjum: PBO Śląsk sp. z o. o. Przekazanie terenu wykonawcy nastąpi w drugiej połowie marca 2023.

  • I etap: dobudowa nowej kubatury z nową salą widowiskową w stanie surowym zamkniętym, z zamontowaną stolarką okienno-drzwiową zewnętrzną, elewacją z obróbkami, przebudową budynku istniejącego na czas budowy – dostosowując go do wymagań określonych w Ekspertyzie Pożarowej, rozbudowa istniejącej kotłowni na gaz oraz wykonanie przyłączy i zbiornika retencyjnego oraz z przebudową instalacji zewnętrznych kolidujących z nową kubaturą
  • II etap: obejmuje kompleksowe wykończenie budynku nowoprojektowanego wraz z połączeniem go z istniejącym budynkiem oraz pełny zakres przebudowy budynku istniejącego z wykończeniem i wyposażeniem całego obiektu we wszystkie instalacje wewnętrzne niezbędne do jego funkcjonowania
  • III etap: zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych, zamontowanie stojaków rowerowych, wymiana nawierzchni placu zabaw, stała organizacja ruchu, elementy małej architektury oraz zagospodarowanie terenu zielenią
  • IV etap: wyposażenie przestrzeni DK Zacisze w meble wraz z dostawą i montażem dla całego obiektu

Wykonawcą robót budowlanych i rozbudowy jest konsorcjum, utworzone przez PBO Śląsk sp. z o. o. i MTM Budownictwo sp. z o. o., lider konsorcjum: PBO Śląsk sp. z o. o.

Za projekt odpowiada pracownia LWS Architekci Łaniewski-Wołłk, Stępniak ARCHITEKCI.

Przebudowę Domu Kultury Zacisze finansuje Miasto Stołeczne Warszawa i Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego.

Dziękujemy!