Nasze korzenie wczoraj, jutro i dziś

Nasze korzenie wczoraj, jutro i dziś

Miło nam przedstawić Państwu kolejny projekt realizowany przez Dom Kultury „Zacisze”. Tym razem skierowany do Sybiraków, społeczności lokalnej Zacisza, młodzieży, jak również szerokiej grupy internautów. Projekt „Nasze korzenie wczoraj, jutro i dziś” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Patriotyzm Jutra” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin i miejsce realizacji projektu:

10 czerwca-15 grudnia 2007r.
Dom Kultury „Zacisze” – sala widowiskowa, galeria
ul. Blokowa1, 03 – 641 Warszawa


Cele

  • Upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego Polaków deportowanych w głąb ZSRR do miejsc przymusowego osiedlenia, lagrów, więzień w latach 1940, 1941, 1944-45.
  • Edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży poprzez aktywny jej udział w osobistych spotkaniach z Sybirakami, wystawę, publikacje, Internet.
  • Wykorzystanie środków komunikacji medialnej w celu popularyzacji wiedzy o przeszłości poprzez blogi ze wspomnieniami Sybiraków. Młodzież spisze i zamieści je w Internecie.

Projekt „Nasze korzenie wczoraj, jutro i dziś.” jest przedsięwzięciem wieloetapowym skierowanym do szerokiego grona młodzieży oraz osób deportowanych (Seniorów).

I etap

W fazie przygotowania zasadniczych działań projektowych koordynator projektu spotykał się będzie z nauczycielami liceów Pragi Północ i Targówka w celu przedstawienia im założeń projektu oraz konsultacji formy naboru młodzieży-wolontariuszy do projektu.

Nabór licealistów do realizacji projektu przeprowadzony zostanie po wstępnym spotkaniu Sybiraków z młodzieżą. Młodzi ludzie po zapoznaniu grupy Seniorów będą mieli możliwość tworzenia grupy projektowej.

W początkowej fazie projektu wybrana młodzież będzie spotykała się z Seniorami Koła Terenowego Związku Sybiraków Warszawa Praga Północ. W ich domach spisze wspomnienia dotyczące czasów deportacji. Młodzi ludzie pełnić będą rolę asystentów-przewodników osób starszych w zakresie obsługi sprzętu multimedialnego w fazie opracowywania materiału i spotkań z licealistami zaproszonymi na spotkania opisane w fazie III.

II etap

W drugiej fazie projektu przewidziano warsztaty dziennikarskie dla młodzieży (jeden cykl szkoleniowy).
Po warsztatach dziennikarskich młodzież opracuje zebrany materiał i przygotuje go do publikacji w postaci:

  • blogów internetowych – gdzie pod hasłem „My wczoraj i dziś” sukcesywnie będą zamieszczane wspomnienia Sybiraków oraz fotografie. Blogi będą tłumaczone na język angielski przez profesjonalnych tłumaczy.
  • drukowanych zeszytów wspomnieniowych,
  • młodzież uruchomi stronę internetową dotyczącą bieżącej działalności Koła Terenowego Związku Sybiraków Warszawa Praga Północ.

III etap

W ostatniej fazie projektu w Domu Kultury „Zacisze” odbędą się spotkania Sybiraków z młodzieżą szkół średnich, podczas których prezentowane będą zeszyty wspomnieniowe. Rozpowszechnione zostaną także adresy oraz informacje dotyczące strony internetowej z blogiami. W ramach projektu przewidziano 10 spotkań z grupami licealistów. Dodatkowym działaniem, podsumowującym zebrane i opracowane materiały przez młodzież i współpracujących z nią Seniorów, będzie wystawa fotografii w galerii Domu Kultury „Zacisze”. Ekspozycja będzie obejmowała prace prezentowane również na stronach www.zacisze.waw.pl
W tym okresie prowadzone będą działania promocyjne. Materiały zostaną rozesłane do zainteresowanych instytucji na terenie kraju.
Po przeprowadzeniu właściwych działań projektowych zostaną dokonane podsumowania. Mocne strony projektu posłużą do dalszych działań realizowanych po zakończeniu finansowania z Programu Operacyjnego Ministra Kultury 2006.

Grupy docelowe projektu:

  • młodzież archiwizująca wspomnienia Sybiraków – 10 osób,
  • Seniorzy skupieni w Kole Terenowym Związku Sybiraków Warszawa Praga Północ – pośrednio ok. 150 osób, bezpośrednio ok. 20 osób (źródło informacji do publikacji),
  • młodzież szkół średnich uczestnicząca w spotkaniach ok. 500 osób,
  • internauci korzystający z blogów.

Zakończenie finansowania projektu nie spowoduje przerwania działań mających na celu dokumentowanie historii związanych z deportacją naszych rodaków w głąb ZSRR. Spotkania młodzieży z Sybirakami będą kontynuowane, nabiorą nowej formy. Będą wzbogacone o podstawową edukację Seniorów w zakresie obsługi internetu. Sybiracy przekonają się, że ich wspomnienia będzie wciąż „żywe” i dostępne na całym świecie.