Warszawski Wolny Chór

Osoby w białych kostiumach zakrywających całe ciała stoją w kręgu

Termin: lipiec – październik 2021

Chórzyści Warszawskiego Wolnego Chóru w sezonie wakacyjnym będą spotykać się w DK Zacisze na próbach w każdy wtorek w godz. 19.00-21.00, a w okresie wrzesień - październik w każdy poniedziałek w godz. 20.15 - 22.15.

Wolny Chór to amatorski zespół będący „twórczym odbiciem” białoruskiego Volnego Choru - chóru, który powstał w sierpniu 2020 jako odpowiedź na brutalność policji i oszustwa wyborcze na Białorusi. Chóry białoruski i warszawski łączy wspólna idea walki z uciemiężycielem, poprzez krzewienie kultury białoruskiej i kształtowanie postaw patriotycznych. W ich repertuarze znajdują się pieśni i hymny opozycyjne, które budzą w ludziach pragnienia niepodległościowe i poczucie godności, dlatego przez obecne białoruskie władze ich wykonywanie jest przejawem ekstremizmu, za co grożą kary grzywny lub więzienia.

Dzięki dotacji otrzymanej z Funduszu im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj” możliwe będzie zatrudnienie zawodowego dyrygenta, co przyczyni się do podniesienia umiejętności wokalnych członków chóru. Chórzyści pod jej okiem będą pracować nad emisją głosu, dykcją, i artykulacją, prawidłowym oddechem, poprawną postawą ciała, będą kształcić swoje poczucie rytmu oraz słuch.

Występy:

  • 29.05.21 Podczas pikiety solidarnościowej z Białorusią na pl. Zamkowym, zorganizowanej przez Centrum Białoruskiej Solidarności w ramach międzynarodowej akcji, zwołanej przez Swiatłanę Cichanouską.

 

DOFINANSOWANIE: