Wehikuł sztuki: Henri Matisse

Wehikuł sztuki: Henri Matisse

16 listopada 2019

Razem z Matissem dzieci poznały fowizm czyli kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku. Określenie to znaczy dosłownie dzikie zwierzęta, drapieżniki. Cechy charakterystyczne to ostre kontrasty kolorów, syntetyczny rysunek, płaska kompozycja i barwna plama. Takie powstały prace: ekspresyjne, wielobarwne, dzikie, w kolorystyce oderwanej od rzeczywistości. 

WEHIKUŁ SZTUKI, czyli historia sztuki dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek.

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.

Jakimi zajęciami jest WEHIKUŁ SZTUKI?

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w sztuce. To warsztaty, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu, budowli lub rzeźby wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim zainspirować. Celem zajęć jest rozbudzenie ciekawości i zainteresowanie sztuką, zapoznanie dzieci z uznanymi dziełami i poszerzenie wiedzy. Uczestnicy poznają wybitnych artystów poprzez fakty i anegdoty z ich życia, dzięki temu artyści są dla dzieci bardziej realni, dostępni i bliscy.