Wehikuł sztuki: Henri Rousseau

Wehikuł sztuki: Henri Rousseau

18 stycznia 2020

Warsztaty artystyczne z obrazem „Śpiąca cyganka”. W pierwszej kolejności dzieci wysłuchały opowieści na temat sceny, krórą przedstawia obraz. Na podstawie własnych wyobrażeń tworzyły dzieło. Na koniec skonfrontowały je z oryginałem.

WEHIKUŁ SZTUKI czyli historia sztuki dla dzieci.

Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek.

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.