Wehikuł sztuki: Rysunkowy performance

Wehikuł sztuki: Rysunkowy performance

24 listopada 2018

WEHIKUŁ SZTUKI, czyli historia sztuki dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Niekonwencjonalna, twórcza zabawa przybliżyła dzieciom i młodzieży zjawisko performance w sztuce. Niczym współczesna artystka, performerka i tancerka Heather Hansen z Nowego Orleanu, przenosili własne gesty i zamaszyste, jak w tańcu ruchy bezpośrednio na papier. Przy użyciu kawałków węgla drzewnego zostawiali ślady na powierzchni dużych, papierowych formatów.  Zaprezentowane ruchy były jednocześnie celem artystycznego performance i środkiem do powstania wielkoformatowego dzieła. Każdy gest i ruch był wcześniej przemyślany i na zakończenie zajęć zaprezentowany publiczności.

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych” poprowadziła Anna Podniesińska-Bartoszek.

Jakimi zajęciami jest WEHIKUŁ SZTUKI?

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w sztuce. To warsztaty, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu, budowli lub rzeźby wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim zainspirować.