Wehikuł sztuki: Tkanina – artystycznie

Wehikuł sztuki: Tkanina – artystycznie

23 lutego 2019

WEHIKUŁ SZTUKI czyli historia sztuki dla dzieci.

Wbrew pozorom nie była to nauka splotów czy haftów, choć mogą się takie zdarzyć. Temat prowokował do luźnej interpretacji. Powstały obrazy z tekstyliów. Cięliśmy, wiązaliśmy, szarpaliśmy i łączyliśmy. Tworzyliśmy nowe faktury i odkrywaliśmy możliwości, które dawały materiały.

Dla kogo? Dzieci 7-12 lat. Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.

Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek.

Jakimi zajęciami jest WEHIKUŁ SZTUKI?

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w sztuce. To warsztaty, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu, budowli lub rzeźby wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim zainspirować.