Wehikuł sztuki: Tkanina – artystycznie

23 lutego, sobota, godz. 11.00-13.00

Opłata: 25 zł (zajęcia dofinansowane przez DK Zacisze)

WEHIKUŁ SZTUKI czyli historia sztuki dla dzieci.

Wbrew pozorom nie będzie to nauka splotów czy haftów, choć mogą się takie zdarzyć. Temat będzie prowokował do luźnej interpretacji. Powstaną obrazy z tekstyliów. Będziemy ciąć, wiązać, szarpać i łączyć. Zszywać i przyklejać. Tworzyć nowe faktury i odkrywać możliwości, które dają materiały.

Dla kogo? Dzieci 7-12 lat. Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.

Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek.

Jakimi zajęciami jest WEHIKUŁ SZTUKI?

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w sztuce. To warsztaty, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu, budowli lub rzeźby wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim zainspirować.