Wehikuł sztuki: W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz

20 października, sobota, godz. 11.00-13.00

Opłata: 25 zł

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty z historii sztuki.

„Mutanty” czyli przestrzenne kompozycje autorstwa Magdaleny Abakanowicz, które obecnie znajdują się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, staną się motywem przewodnim zajęć i jednocześnie inspiracją do stworzenia ekspozycji otwartej na terenie DK Zacisze.

Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.

WEHIKUŁ SZTUKI: Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w sztuce. To warsztaty, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu, budowli lub rzeźby wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim zainspirować.